MigaAxis

MigaAxis je software vyvinutý společností Migatronic, který běží na všech našich CoWelderech vybavených buď dráhou nebo otočným stolem. Program zobrazený na řídicí jednotce umožňuje robotovi spolupracovat a upravovat své parametry a pohyby v souladu s dráhou a otočným stolem.

Was this article helpful?

Related Articles

Potřebujete podporu?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support