MigaWeld

MigaWeld je software vyvinutý firmou Migatronic, který běží na všech našich CoWelderech. Inituitivní software zobrazený na řídicí jednotce umožňuje svářeči vytvářet nové svařovací programy pro robota a upravovat širokou škálu svařovacích parametrů. S MigaWeldem je snadné nastavit svařovací dráhu pro robota, upravit parametry svařování a nechat robota udělat zbytek.

MigaWeld je URcap vyvinutý firmou Migatronic. URcap je název pro platformu, vyvinutou společností Universal Robots, kde mohou integrátoři provozovat vlastní aplikaci robota UR pro koncového uživatele.

MigaWeld na UR5e a UR10e

Funkce CoWelderu

Prostřednictvím MigaWeldu získává svářeč přístup k našim třem primárním funkcím CoWelderu.

  • Funkci Offset (kopírování a sloučení identických svařovacích programů)
  • Rozkmit (Vytváří V-svary, s využitím cik-cak pohybu)
  • Bodové svařování (Provádí bodové sváry bez toho, aby každý bod byl nový svar)

Kompatibilní s Miga Smart Tool

S nástrojem Miga Smart Tool je nyní možné programovat sváry a pohyby přímo na rameni robota. Pomocí tlačítek zaregistrujte svařovací body a požadované pohyby a vyzkoušejte, jak výrazně jednodušší a rychlejší je programování nových svarů ve srovnání s použitím MigaWeld na dotykové obrazovce řídicí jednotky. Váš pracovní postup bude efektivnější a ušetří vám drahocenný čas.

Snadno a rychle
S programovacími tlačítky na obrubě robota vloží obsluha jeden nebo více svařovacích bodů a pohybů. Díky tomu je výrazně jednodušší a rychlejší programovat všechny druhy svarů a můžete ušetřit drahocenný čas při svařovací výrobě.

Funkce Miga Smart Tool

  • Freedrive (Robota lze tahat / posouvat tak, že ho tlačíte rukama.)
  • Vzduchový bod (Vytvářejte pohyby, které probíhají s vypnutým obloukem.)
  • Lineární svařovací bod (Dávejte pokyny CoWelderu, aby svařoval podél lineární dráhy.)
  • Kruhový svařovací bod (Ukažte Cowelderu, kde má svařovat podél kruhové dráhy.)
  • Podat drát
  • Stáhnout drát
Was this article helpful?

Related Articles

Potřebujete podporu?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support