11/05/2022

CoWelder skaber bedre arbejdsmiljø

CoWelder aflaster svejserne i din produktion og bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Den udfører alle de opslidende, gentagne bevægelser, som giver muskeltræthed og smerter i kroppen og generelt slider på dine medarbejdere. Desuden slipper svejserne for at stå i direkte svejselys og –røg.

CoWelder er også med til at øge dine svejseres motivation og tilfredshed, fordi robotten giver plads til, at de kan bruge deres kræfter på mere komplekse svejseopgaver. Det giver i sidste ende højere produktivitet og bedre resultater.

CoWelder er ikke skabt til at erstatte den manuelle arbejdskraft. Tværtimod optimerer den arbejdsprocesserne i det tætte samarbejde med svejseren.

Aflastet for fysisk hårdt arbejde

Uden en CoWelder kan en svejser nemt få ondt i ryggen, hvis arbejdsstillingen er ubekvem. I det lange løb kan det medføre behov for behandling hos fysioterapeut og i værste fald sygedage og sygemelding.

Med en CoWelder kan svejseren i ro og mag forberede næste svejseemne mens CoWelder laver de svejsesømme, der før blev lavet manuelt i ubekvemme arbejdsstillinger.

smed t kristiansen

“Svejsning kan være hårdt arbejde; især ved svejsning af store serier betyder det ensidigt gentaget arbejde og statiske svejsepositioner over lang tid – og det er fysisk hårdt. CoWelder aflaster vores svejsere og har i høj grad forbedret deres arbejdsmiljø.

Svein W. Kristiansen, adm. direktør i Smed T. Kristiansen AS, Norge

Svejseren undgår svejserøg

Ved svejsning opstår der svejserøg og UV-stråling. Indånding af svejserøg kan medføre forbigående ubehag, men på langt sigt kan eksponering være skadelig for svejseren. Derfor er brug af ventilation og åndedrætsværn nødvendig. Den bedste måde at undgå indånding af svejserøg på vil dog altid være ikke at opholde sig tæt på smeltebadet.

Det kan CoWelder heldigvis godt tåle.

Related articles