11/05/2022

Hvad er en CoWelder?

CoWelder er en let programmérbar svejserobot, som er udviklet af Migatronic. Vi har kombineret den bedste og nyeste svejseteknologi med den mest innovative robotteknologi. CoWelder bygger på Universal Robots platform af kollaborative robotter og Migatronics topserier af svejsemaskiner og svejseteknologi.

Hvad er en kollaborativ robot?

En kollaborativ robot eller cobot er udviklet til at arbejde sammen med mennesker i et fælles arbejdsområde. Den har typisk bløde kanter og begrænsninger på hastighed og styrke. En modstandssensor stopper automatisk cobotten når den møder fysisk modstand. Det gør, at den er sikker for mennesker at arbejde tæt sammen med.

cowelder 1 edited

Forskelle mellem traditionelle industrirobotter og CoWelder

En industrirobot kræver afskærmning, og mennesker må ikke opholde sig tæt på den, når den er i drift. På trods af det er der langt højere sikkerhedskrav til kollaborative robotter. Netop derfor har CoWelder over 15 avancerede sikkerhedsfunktioner. CoWelder er designet til at være i drift tæt på og i samspil med mennesker. Det betyder eksempelvis, at en svejser kan hæfte emner op på samme svejsebord, som CoWelder kører ved.

En anden fordel ved en kollaborativ robot er, at det kun tager kort tid at installere den i en eksisterende produktion. Efter få timers træning i CoWelder er du allerede i stand til at programmere robotten til de fleste svejseopgaver. Programmering inkorporerer robottens bevægelser og svejsemaskinens indstillinger – det giver et komplet program til svejsning af et emne. Afhængig af et svejseemnes kompleksitet tager det en erfaren operatør ca. 30 minutter at programmere det.

Efter programmering og test kan du gemme programmet i robottens hukommelse. Næste gang du skal svejse samme emne, kan du aktivere programmet, og CoWelder kan genoptage produktionen. Du kan lagre adskillige programmer på CoWelder, som du let kan eksportere via et USB-lager. Det betyder, at du kan programmere én CoWelder og eksportere programmerne til en anden. OBS: Vi anbefaler, at du altid tester programmerne inden drift.

CoWelder

 • Billigere for virksomheder, der ønsker at automatisere dele af deres produktion.
 • God til mindre serieproduktion.
 • Operatøren kan opholde sig tæt på robotten under drift.
 • Operatøren kan opholde sig tæt på robotten under drift.
 • Hurtig opsætning – kom i gang med at svejse fra første dag.
 • Mobil og fleksibel – kan flyttes rundt i produktionen og omstilles til forskellige opgaver.
 • Udnytter pladsen effektivt.

Industrirobotter

 • Højere pris, men som regel også højere automatiseringsprocent.
 • Højere pris, men som regel også højere automatiseringsprocent.
 • Operatøren skal holde sig uden for robottens sikkerhedsafskærmning under drift.
 • Det kræver en uddannet robotoperatør at programmere nye emner.
 • Opsætning og implementering er mere omfattende.
 • Tung og stationær.
 • Fylder mere i produktionslokalet grundet de ekstra sikkerhedsforanstaltninger og større fiksturer.

CoWelder er velegnet til …

Du kører på fuld produktionskapacitet det meste af tiden, men der er stadig opgaver at tage ind. Derfor ønsker du at automatisere hele eller dele af din svejseproduktion. Du vil løfte din virksomheds effektivitet og konkurrenceevne ved at svejse flere emner i højere kvalitet, hurtigere og til en lavere pris. Du vil forbedre ergonomien for dine dygtige folk ved at fjerne ensidigt gentaget arbejde, som en CoWelder kan overtage. Det frigør dine medarbejdere til at løse andre, mere komplicerede opgaver og øger din kapacitet.

Du fremstiller store produkter i din virksomhed, fx containere, kedler eller dele til skibe. Måske har du allerede industrirobotter i din produktion. Men du er også afhængig af underleverancer af dele til ét eller flere driftstrin i din produktion, og det øger dine omkostninger. Lad CoWelder overtage serieproduktionen af de mindre dele til din produktion og hold produktionen under eget tag.

Der mangler kvalificeret arbejdskraft. Der er en global mangel på kvalificeret arbejdskraft i smedefaget, og det betyder kapacitetsproblemer for virksomheder i vækst. Derfor søger mange virksomheder mod automatisering, men det er ikke uden omkostninger i både tid og ressourcer. Med en CoWelder får du en ekstra arm i din produktion til 50 kr./t*. CoWelder kræver kun en medarbejder til at føde den med de emner, som skal svejses.

*Afhænger af leasingaftale

Du vil gerne holde på dine dygtige medarbejdere. CoWelder vækster din virksomhed, og der er intet, der tyder på, at den betyder færre ansatte. Derimod bliver svejseren frigjort fra rutineopgaver og kan i stedet udføre opgaver, der kræver en højere grad af ekspertise. Desuden sparer CoWelder dine medarbejdere for at stå i direkte svejserøg og –lys.

Related articles