20/04/2022

Hva er CoWelder?

CoWelder er en lettprogrammert sveiserobot som er designet av Migatronic. Vi har kombinert den beste og nyeste sveiseteknologien med den mest innovative robotteknologien. CoWelder bygger på Universal Robots’ plattform av samarbeidsroboter og sveiseteknologien til våre avanserte sveisemaskiner.

Hva er en samarbeidsrobot?

En samarbeidsrobot, eller cobot, er designet for å arbeide sammen med mennesker på et arbeidsområde som de deler. Typiske egenskaper er myke kanter og begrensninger av hastighet og styrke. En motstandssensor stopper samarbeidsroboten automatisk ved en motstand på 8 kg m/s. Det gjør det trygt for mennesker å jobbe tett sammen med samarbeidsroboten.

cowelder 1 edited

Forskjeller mellom tradisjonelle industriroboter og CoWelder

En industrirobot krever sikkerhetsinngjerding og er ikke designet for bruk i nærheten av mennesker. Til tross for dette er sikkerhetskravene for samarbeidsroboter mye strengere. Det er derfor CoWelder har over 15 avanserte sikkerhetsfunksjoner. CoWelder er designet for å operere tett på og sammen med mennesker. Det innebærer at en sveiser og CoWelder kan jobbe samtidig ved et sveisebord.

En annen fordel er at det tar liten tid å installere en CoWelder i en eksisterende produksjon. Etter noen timers opplæring vil du kunne programmere roboten til de fleste sveiseoppgaver. Programmeringen innlemmer bevegelsene til roboten og innstillingene til sveisemaskinen i et komplett program for sveising av et arbeidsstykke. Avhengig av kompleksiteten til arbeidsstykket vil en erfaren operatør bruke ca. 30 minutter på å programmere det.

Etter programmering og testing kan du lagre programmet i robotens minne. Neste gang du skal sveise et lignende arbeidsstykke, kan du aktivere programmet slik at CoWelder kan gjenoppta produksjonen. Du kan lagre en rekke programmer og enkelt eksportere dem via en USB-enhet. Det betyr at du kan lage programmer på en CoWelder og enkelt eksportere dem til en annen. Obs! Vi anbefaler at du tester programmene før du bruker dem på andre samarbeidsroboter.

CoWelder

 • Et rimeligere alternativ for bedrifter som ønsker å automatisere deler av produksjonen.
 • Kan forbedre produksjonen av små partier.
 • Operatørene kan holde seg nær roboten under drift.
 • Etter noen timers opplæring kan hvem som helst programmere roboten for nye oppdrag. Programmeringstid per arbeidsstykke: ca. 30 minutter (avhengig av kompleksiteten til arbeidsstykket)
 • Enkelt oppsett: Begynn å sveise allerede første dag.
 • Mobil og fleksibel: Flytt den til andre arbeidsstasjoner i produksjonen, og sett den opp for ulike oppgaver.
 • Utnytt plassen maksimalt.

Industrirobot

 • Høyere pris, men vanligvis også høyere automasjonsprosent.
 • Ideell for produksjon av store partier.
 • Operatørene må holde seg utenfor robotens sikkerhetsinngjerding under drift.
 • Programmering av nye arbeidsstykker krever faglærte robotoperatører.
 • Tidkrevende oppsett og implementering
 • Tung og stasjonær.
 • Tar opp plass på grunn av sikkerhetsinngjerdingen og store fiksturer.

CoWelder er ideell hvis …

Du produserer med full kapasitet det meste av tiden, men fortsatt har ubenyttet kapasitet. Derfor vil du automatisere hele eller deler av sveiseproduksjonen. Du vil forbedre effektiviteten og konkurranseevnen ved å sveise flere komponenter med bedre kvalitet, høyere hastighet og til en lavere kostnad. Du vil forbedre ergonomien til sveiserne ved å frita dem for repeterende arbeid, som CoWelder kan ta seg av. Dette frigjør ansatte til andre, mer komplekse oppgaver og øker kapasiteten. 

Dere lager store produkter i virksomheten, f.eks. containere, kjeler eller komponenter til skip. Dere har kanskje allerede industriroboter i produksjonen. Dere er likevel avhengige av underleveranser av komponenter for én eller flere faser i produksjonen, og dette øker kostnadene. La CoWelder ta over produksjonen av små partier, og behold produksjonen under eget tak.

Det er en generell mangel på faglærte sveisere, og dette betyr kapasitetsproblemer for bedrifter i vekst. For å kompensere for dette velger mange bedrifter å satse på automasjon, som er kostbart både når det gjelder tid og ressurser. CoWelder gir deg en ekstra arm i produksjonen til 7 euro/time* og krever kun at en medarbeider forsyner den med komponentene som skal sveises.

*Avhenger av individuell leasingavtale

Du vil beholde faglærte medarbeidere. CoWelder får virksomheten til å vokse, og det er ingenting som tyder på at roboten fører til reduksjon av arbeidsstyrken. Tvert imot unngår faglærte sveisere å bruke tid på rutineoppgaver og kan i stedet utføre oppgaver som krever en større grad av sveiseekspertise. CoWelder gjør dessuten at medarbeiderne slipper å eksponeres for direkte stråling og sveiserøyk.