KONFIGURATOR COWELDER

Zbuduj swoje stanowisko CoWelder i otrzymaj wycenę

Nie każda produkcja jest taka sama.

Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że trzeba dostosowywać się do każdej możliwości, aby stworzyć jak największą wartość. Dlatego CoWelder to coś więcej niż produkt – to koncepcja.

Odkrywaj i dokonuj właściwych wyborów.

configurator 3

SZYBKI PRZEGLĄD

Odkryj zalety CoWelder

Zwiększ czas pracy łuku

Spawaj wszystkie elementy w najszybszy możliwy sposób. Wykonaj więcej w tym samym przedziale czasowym i zwiększ wydajność produkcji.

Skaluj swoją produkcję według potrzeb

Po prostu dostosuj produkcję do swoich zamówień. Spawaj małe lub duże partie, spawaj często lub rzadko powtarzające się elementy, a w razie potrzeby szybko zwiększaj i zmniejszaj skalę produkcji, gdy jest to konieczne.

Zapewnij ujednoliconą wysoką jakość

Zwiększ powtarzalność, aby produkować całkowicie identyczne elementy spawane. Zawsze dostarczaj jednolite spoiny o wysokiej jakości.

UWOLNIJ SWOICH SPAWACZY

Zminimalizuj monotonnie powtarzające się czynności i pozwól cobotowi przejąć nudne, rutynowe zadania. Zamiast tego wykorzystaj know-how swoich wykwalifikowanych spawaczy do skomplikowanych zadań.

Podwojenie przestrzeni roboczej

Po jednej stronie zamocuj kolejne detale, podczas gdy po drugiej stronie robot wykona spawanie.

Zwiększony promień roboczy

Zwiększ powierzchnię roboczą i spawaj większe przedmioty w większej liczbie.

Obracaj elementy do spawania

Ustawiaj detale w optymalnej pozycji zapewniającej szybkość i jakość wykonania.

Wykonuj idealnie kształt spoiny

Uzyskaj idealnie kształt spoiny za pomocą jednego startu/zatrzymania.