COWELDER-KONFIGURATOR

Bygg din CoWelder och få en offert

Produktionen kan variera mycket.

Vår långa erfarenhet har lärt oss vikten av att kunna anpassa sig för att skapa maximalt värde. Det är därför CoWelder är mer än en produkt – det är ett koncept.

Se mer och välj det som passar dig.

configurator 3

KORT ÖVERSIKT

Upptäck fördelarna med CoWelder

Öka bågtiden

Svetsa alla typer av arbetsstycken på snabbast möjliga sätt. Svetsa mer på samma tid och förbättra produktiviteten.

Anpassa produktionen efter behov

Anpassa produktionen efter inkommande beställningar. Svetsa små eller stora partier, svetsa ofta eller sällan återkommande uppgifter eller skala upp/ned snabbt vid behov.

Säkerställ enhetlig, hög kvalitet

Förbättra repeterbarheten och producera enkla svetsade arbetsstycken som är helt identiska. Säkerställ enhetliga svetsar av hög kvalitet.

Frigör dina svetsare

Minimera monotont arbete och låt din kollaborativa robot ta hand om de tråkiga rutinjobben. Utnyttja dina skickliga svetsares kunskaper för de komplicerade uppgifterna istället.

Fördubblad arbetsyta

Förbered ett arbetsstycke på den ena sidan samtidigt som roboten svetsar på den andra sidan

Utökad arbetsradie

Utöka din kapacitet och svetsa både fler och större arbetsstycken.

Rotera arbetsstycken

Positionera arbetsstycken optimalt för att svetsa snabbare och med hög kvalitet.

Perfekt rundade svetsar

Perfekt rundade svetsar med bara en start/ett stopp.