CoWelder är den enklaste lösningen för automatiserad svetsning på marknaden.

Integrera CoWelder i produktionen med minimal driftsättningstid. Öka produktiviteten avsevärt, utan tidigare erfarenhet av automatiserad svetsning.

Öka bågtiden

Svetsa arbetsstycken på snabbast möjliga sätt och producera mer.

Flexibel och skalbar produktion

Justera partistorleken efter inkommande beställningar.

Säkerställ enhetliga svetsfogar

Svetsa enhetliga svetsfogar med hög kvalitet för återkommande svetsjobb.

Frigör dina svetsare

Minska mängden monotont arbete för dina skickliga svetsare.

cowelder mig

ETT KOMPLETT PAKET

Spetsteknik, finjusterad för effektivitet

De viktigaste komponenterna i CoWelder är uppbyggda kring överlägsen teknik. Resultatet är en svetslösning som är långt mer än summan av dess komponenter. Fantastiska svetsningsegenskaper i kombination med den kollaborativa robotens snabbhet och säkerhet höjer ribban för hela svetsproduktionen.

Kompromisslös svetsning

CoWelder är uppbyggd kring toppmoderna Migatronic-svetsmaskiner. Välj MIG/MAG- eller TIG-svetsning.

Innovativ robotteknik

Robotarmen är en innovativ kollaborativ robot från en av världens ledande utvecklare och tillverkare – Universal Robots.

Styrt med programvara

Med smarta programvarufunktioner hanterar du de svåraste utmaningarna och snabbar upp arbetsflödet i för svetsningen.

En fantastisk arbetsstation

Förstklassiga svets- och fixturbord kan väljas för CoWelder-lösningar.

SPILL INGEN TID

Öka bågtiden

Varje minut som svetsbågen är avstängd är improduktiv. CoWelder gör jobbet snabbare än någon manuell svetsare någonsin kan klara av.

Den kommer tillföra mer bågtid till din svetsproduktion. Alla rörelser finjusteras så att bara nödvändig tid används för varje svetsfog.

Perfekt vinkel

CoWelder använder sex axlar för positionering runt arbetsstycket under svetsning. Tack vare denna smidighet och räckvidd kan roboten fortsätta svetsa i positioner där en mänsklig arm (med endast tre axlar) skulle behöva stanna upp och positionera om sig.

Inga onödiga rörelser

CoWelder gör inga pauser mitt i en svetsfog. Den utför uteslutande nödvändiga rörelser. Den svetsar flera arbetsstycken utan att stanna.

Omänsklig räckvidd

CoWelder har mer än dubbelt så lång räckvidd som en människa. Den kan svetsa på långa avstånd utan att noggrannheten påverkas eller att behöva stanna upp i onödan.

Fler arbetsstycken samtidigt

Om arbetsstycket är litet kan du lägga upp flera inom räckhåll för CoWelder och spara värdefull tid. Tillsammans med Offset-funktionen ökar bågtid/arbetad tid avsevärt.

ARBETA FLEXIBELT

Anpassa produktionen efter behov

Svetsa små eller stora partier och ofta eller sällan återkommande produkter. Skala upp och ned snabbt vid behov. Anpassa helt enkelt produktionen efter inkommande beställningar.

CoWelder ger ordet flexibilitet en ny mening inom modern industriproduktion. Det är så enkelt att anpassa produktionen att det lönar sig att automatisera svetsning av enklare arbetsstycken, oavsett antal eller frekvens. Du kan svetsa arbetsstycken för specifika beställningar vid hög efterfrågan eller producera för lager under perioder med mindre volymer.

Första gången en ny beställning tas emot

01
Ta emot en beställning.
02
Bygg fixtur för att fixera komponent(er).
03
Gör ett program för arbetsstycket.
04
Förfina svetsinställningar och spara jobb.
05
Producera och leverera beställning.
06
Förvara armaturen för senare användning.

Varje gång en upprepad beställning dyker upp

01
Ta emot beställning.
02
Hämta fixtur och svetsjobb.
03
Producera och leverera beställning.

KVALITET DU KAN LITA PÅ

Perfekta svetsfogar – varje gång

Öka repeterbarheten för lättsvetsade arbetsstycken genom att automatisera återkommande svetsjobb. Alla komponenter svetsas identiskt, varje gång, oberoende av frekvens och operatören. Detta kan bidra till att avsevärt minska felfrekvensen. Säkerställ enhetliga svetsfogar av hög kvalitet som förbättrar din produkt.

infinity icon

FRIGÖR DINA SVETSARE

Låt roboten ta hand om det tråkiga arbetet

Minimera monotont arbete och låt din kollaborativa robot ta hand om de tråkiga rutinjobben. Utnyttja kunskapen hos dina skickliga svetsare för de mer komplicerade uppgifterna istället.

N
Optimerar arbetsprocesser i nära samarbete med svetsare.
N
Förhindra repetitiv belastningsskada (RSI)
N
Minska exponeringen för UV/IR-strålning och ångor.
N
Minska sjukdagarna.
N
Öka arbetstillfredsställelsen.

VAD VÅRA KUNDER TYCKER

”Jag jobbade som svetsare i många år och till slut kändes arbetet tråkigt. Det blev för repetitivt. Därför var det en spännande utmaning att få vara med i CoWelder-projektet. När jag arbetade med CoWelder återupptäckte jag hur roligt arbetet kan vara.”

Teddy B 400

Teddy Bregnholm

Robotoperatör, VM Tarm A/S

SVETSPRESTANDA

Förstklassig svetskapacitet

CoWelder är framtagen för att förbättra din svetskapacitet. Därför levereras CoWelder tillsammans med toppmoderna Migatronic-svetsmaskiner.

background light green pattern

Sigma Select

Inga svetsprocesser kan mäta sig med MIG/MAG-svetsning. Varken när det gäller hastighet, effektivitet eller kvalitet. Sigma Select är perfekt för en CoWelder med MIG/MAG.

background light green pattern

PI TIG 350 AC/DC

Sofistikerad strömkälla för TIG-svetsning – med matning av kall tråd. För TIG-svetsning är PI 350 AC/DC den perfekta matchningen för CoWelder.

software header

Programvara för svetsning

Migatronics exklusiva svetsfunktioner, som Power Arc Pulse och IAC, samt alla synergiska svetsprogram kan användas med CoWelder.

ENKEL PROGRAMMERING

Med Miga Smart Tool styr du robotarmen med händerna

Miga Smart Tool är en praktisk programmeringsenhet. Operatören kan programmera svetsfogar och rörelser direkt från en kontrollpanel på robotarmen.

Se mer i videon hur den fungerar.

Miga Smart Tool-funktioner

freedrive 2

Freedrive

Du kan dra/flytta roboten med händerna.

airmode 2

Air point

Skapa rörelser för när bågen är avstängd.

linearweld 2

Linjär svetspunkt

Instruera CoWelder att svetsa längs en linje.

circularweld 2

Cirkulär svetspunkt

Visa CoWelder var den ska svetsa längs en cirkel.

FÖRBÄTTRAD SVETSNING

Smarta funktioner som underlättar svetsning av olika typer av fogar

Med dessa funktioner hanterar du några av de vanligaste utmaningarna utan problem. Det är en genväg till effektivare användning av CoWelder.

Pendling

Lägg en V-fog med sicksackrörelse.

Offset

Svetsa mer identiska arbetsstycken.

Punktsvetsning

Enkelt att punktsvetsa.

COWELDER OCH DU

Passar CoWelder och ditt arbetsstycke ihop?

Är du osäker på om CoWelder kan svetsa ett visst arbetsstycke? Låt oss lösa problemet.

Skicka ett foto av ditt arbetsstycke och en kort beskrivning av material och plåttjocklek.

Vi kommer att visa detta för en av våra svetsspecialister och CoWelder-experter. De kontaktar dig snarast möjligt för att diskutera mer om ditt arbetsstycke.

Ladda upp ditt arbetsstycke