MigaAxis

MigaAxis är en Migatronic-utvecklad programvara som körs på alla våra CoWelders som är utrustade med antingen bana eller svängbord. Med programmet som visas på programmeringskonsolen kan roboten kollaborera och justera sina parametrar och rörelser efter banan och svängbordet.

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver du stöd?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support