MigaWeld

MigaWeld är en programvara som har utvecklats av Migatronic och som körs på alla våra CoWelders. Med den intuitiva programvaran som visas på programmeringskonsolen kan svetsaren skapa nya svetsprogram för roboten och justera flera olika svetsparametrar för bågen. Med MigaWeld är det enkelt att konfigurera en svetslinje för roboten, justera svetsparametrar och låta roboten göra resten.

MigaWeld är en Migatronic-utvecklad URcap. URcap (ett annat ord för plattform) är utvecklad av Universal Robots och används av integratörer för att köra sin egen UR-robotapplikation för slutanvändaren.

MigaWeld på UR5e och UR10e

CoWelder – funktioner

Med MigaWeld får svetsaren tillgång till våra tre viktigaste CoWelder-funktioner.

  • Offset (kopiera och förskjut identiska svetsprogram)
  • Pendling (svetsa V-fogar med hjälp av sicksackrörelse)
  • Punktsvetsning (punktsvetsa utan att utföra varje punkt som en svets)

Kompatibel med Miga Smart Tool

Med Miga Smart Tool är det nu möjligt att programmera svetsfogar och rörelser direkt på robotarmen. Använd knapparna för att ange svetspunkter och önskade rörelser. Du kommer att se hur avsevärt mycket enklare och snabbare det går att programmera nya svetsar jämfört med att använda MigaWeld på programmeringskonsolens pekskärm. Ditt arbete kommer att bli effektivare, och du kommer spara värdefull tid.

Enkelt och snabbt
Med programmeringsknapparna på robotens fläns anger operatören en eller flera svetspunkter och rörelser. Det underlättar och snabbar upp programmering av alla typer av svetsar, så att du sparar dyrbar tid i svetsproduktionen.

Miga Smart Tool-funktioner

  • Freedrive (roboten kan dras/flyttas med handkraft)
  • Air point (skapa rörelser när bågsvetsen är avstängd)
  • Linjär svetspunkt (instruera CoWelder att svetsa längs en linje)
  • Cirkulär svetspunkt (visa CoWelder var den ska svetsa längs en cirkel)
  • Mata ut tråd
  • Mata in tråd
Was this article helpful?

Related Articles

Behöver du stöd?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support