Polyscope (robotgränssnitt)

Polyscope är det robotgränssnitt som styr robotarmen. Det grafiska användargränssnittet som har utvecklats av Universal Robots styr robotarmen och kör installerade URcaps. På CoWelder använder vi våra två Migatronic-utvecklade URcaps (MigaWeld och MigaAxis), vilka tillsammans med Polyscope möjliggör för svetsaren att styra svetslinjen och svetsparametrarna. Alla våra UR5cb- och UR10cb-robotarmar använder Polyscope version 3.0. UR5e och UR10e har däremot den nyare versionen Polyscope version 5.0 installerad.

Polyscope 3.0

Användargränssnitt för alla våra UR5cb- och UR10cb-modeller.

Polyscope3.0

Polyscope 5.0

Användargränssnitt för alla våra UR5e- och UR10e-modeller.

Polyscope5.0
Was this article helpful?

Related Articles

Behöver du stöd?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support