1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Vanliga frågor
  4. Vad är en kollaborativ svetsrobot?

Vad är en kollaborativ svetsrobot?

Det är en svetsrobot utformad att arbeta tillsammans med människor på en delad arbetsyta. Det betyder att operatörer kan befinna sig inom robotens arbetsområde medan denna är i drift.

Was this article helpful?

Related Articles

Behöver du stöd?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support