29/04/2022

Vad är en CoWelder?

CoWelder är en lättprogrammerad svetsrobot konstruerad av Migatronic. Vi har kombinerat den bästa och senaste svetstekniken med den mest innovativa robottekniken. CoWelder bygger på Universal Robots plattform för kollaborativa robotar samt våra avancerade svetsmaskiner och svetsteknik.

Vad är en kollaborativ robot?

En kollaborativ robot (eller cobot) är utformad att arbeta tillsammans med människor på en delad arbetsyta. Typiska egenskaper är mjuka kanter och begränsningar för hastighet och styrka. En motståndsgivare stoppar automatiskt coboten vid ett motstånd på 8 kg m/s. Tack vare det är det säkert för människor att arbeta nära coboten.

cowelder 1 edited

Skillnaden mellan traditionella industrirobotar och CoWelder

En industrirobot kräver säkerhetsavspärrningar och är inte avsedd att arbeta i närheten av människor. Trots detta är säkerhetskraven för kollaborativa robotar mycket strängare. Därför har CoWelder fler än 15 avancerade säkerhetsfunktioner. CoWelder är avsedd att arbeta nära och tillsammans med människor. Det innebär att en svetsare och CoWelder kan arbeta samtidigt vid ett svetsbord.

Ytterligare en fördel är att det går snabbt att installera en CoWelder i en befintlig produktion. Efter några timmars utbildning kan du programmera roboten att utföra de flesta typer av svetsjobb. Programmeringen omfattar robotens rörelser och inställningar för svetsmaskinen i ett komplett program för svetsning av ett arbetsstycke. Beroende på hur komplext arbetsstycket är tar det en erfaren operatör cirka 30 minuter att programmera den.

Efter programmering och test kan du spara programmet i robotens minne. Nästa gång du svetsar ett liknande arbetsstycke kan du aktivera programmet så att CoWelder snabbt kan återuppta produktionen. Du kan lagra många olika program och enkelt exportera dem via en USB-enhet. Det betyder att du kan skapa programmet på en CoWelder och enkelt exportera det till en annan. Obs! Vi rekommenderar att du testar programmen innan du använder dem på andra cobotar.

CoWelder

 • Billigare alternativ för företag som vill automatisera delar av sin produktion.
 • Kan förbättra din produktion av komponenter i små partier.
 • Operatörer kan vara nära roboten under drift.
 • Efter några timmars utbildning kan vem som helst programmera om roboten för nya jobb. Programmeringstid per arbetsstycke: cirka 30 minuter (beroende på arbetsstyckets komplexitet)
 • Enkel installation: börja svetsa dag ett.
 • Mobil och flexibel: flytta den till andra arbetsstationer i din produktion och konfigurera den för olika jobb.
 • Använd lokalen optimalt.

Industrirobot

 • Ett högre pris, men vanligtvis också högre automatiseringsgrad.
 • Perfekt för produktion av komponenter i stora partier.
 • Operatörer måste hålla sig utanför robotens säkerhetsavspärrningar under drift.
 • Programmering av nya arbetsstycken kräver skickliga robotoperatörer.
 • Installation och implementering är tidskrävande
 • Tung och stationär.
 • Tar mycket plats på grund av säkerhetsskydd och stora fixturer.

CoWelder är perfekt om …

Du för det mesta producerar med full kapacitet, men fortfarande har outnyttjad kapacitet. Därför vill du automatisera hela eller delar av svetsproduktionen. Du vill förbättra effektiviteten och konkurrenskraften genom att svetsa fler komponenter med högre kvalitet, snabbare och till lägre kostnad. Du vill förbättra ergonomin för dina skickliga svetsare genom att försäkra dig om att de slipper repetitivt arbete som CoWelder kan ta hand om. På så sätt frigörs personal för andra, mer komplexa uppdrag och din kapacitet ökas. 

Du tillverkar stora produkter, till exempel containrar, värmepannor eller komponenter för fartyg. Kanske har du redan industrirobotar i din produktion. Trots detta är du även beroende av komponenter från underleverantörer för ett eller flera steg i produktionen, vilket i sin tur ge ökade kostnader. Låt CoWelder ta över produktion av komponenter i små partier och behåll produktionen på företaget.

Det är generellt brist på kvalificerade svetsare, vilket i sig är ett kapacitetsproblem för företag som växer. För att hantera detta går många företag över till automatisering, vilket är både tids- och resurskrävande. CoWelder fungerar som en hjälpande hand i din produktion, till en kostnad på 7 euro/timma*. Och den kräver endast en medarbetare som matar den med komponenter som ska svetsas.

*Varierar beroende på det individuella leasingavtalet

Du vill behålla kvalificerad personal. CoWelder får ditt företag att växa, men det finns inget som pekar på att roboten leder till neddragningar av personalstyrkan. Tvärtom slipper dina skickliga svetsare att lägga tid på rutinuppgifter och kan istället utföra uppgifter som kräver en högre svetskompetens. Dessutom gör CoWelder att personalen inte exponeras för direkt strålning och svetsrök.

Recent posts

Categories

Archives