Få et bedre arbeidsmiljø med CoWelder

21/07/2023

CoWelder avlaster sveiserne i produksjonen og bidrar til et bedre arbeidsmiljø. Den utfører alle de slitsomme, repeterende bevegelsene som forårsaker muskeltretthet og fysiske belastninger. Sveiserne unngår dessuten å bli eksponert for direkte stråling og sveiserøyk.

CoWelder bidrar også til å øke sveisernes motivasjon og jobbtilfredshet fordi roboten frigjør sveiserne til mer komplekse sveiseoppgaver. Til syvende og sist bidrar roboten til bedre produktivitet og resultater.

CoWelder er ikke designet for å erstatte manuelt arbeid. Den optimaliserer arbeidsprosesser i tett samarbeid med sveiserne.

Befridd for utmattende arbeid

Uten CoWelder kan sveiserne få ryggplager når de sveiser i belastende arbeidsstillinger for å få jobben gjort. Det kan etter hvert resultere i sykedager og til og med langtidsfravær.

Med CoWelder kan sveiseren komfortabelt følge med på at CoWelder utfører de helseskadelige sveisene mens han eller hun gjør det neste arbeidsstykket klart.

smed t kristiansen 1

«Sveising kan være hardt arbeid, spesielt når sveiserne jobber med store partier. Disse oppgavene innebærer monotone bevegelser og statiske arbeidsstillinger over tid, noe som kan være ganske krevende fysisk. Med CoWelder frigjøres sveiserne våre fra denne typen arbeid, noe som har forbedret arbeidsmiljøet betydelig.»

– Svein W. Kristiansen, daglig leder i Smed T. Kristiansen AS, Norge

Sveiseren unngår sveiserøyk

Lysbuesveising genererer sveiserøyk og UV-stråling. Innånding av sveiserøyk kan forårsake kortvarig ubehag, men på lang sikt kan eksponeringen være skadelig for sveiseren. Derfor er bruk av ventilasjon og åndedrettsvern uunnværlig. Det å holde god avstand til smeltebadet vil imidlertid alltid være den beste måten å eliminere risikoen for å inhalere sveiserøyk på.

CoWelder har heldigvis ikke noe imot det.

More articles

Unleash the Truth: Will Welders be Replaced by Cobots?

Welding is a skill that requires a lot of precision, strength, and concentration. It is no surprise that it has been an important part of many industries for decades. In recent years, however, robotics technology in manufacturing companies has been advancing rapidly. The new player in the field is collaborative…

CB vs. e-Series from Universal Robots for CoWelder: a Comparison

Find out which robot you need for your collaborative robot CoWelder. The CB-series and the e-series of robots from Universal Robots almost look the same, but they are quite different. You can choose the CB and the e-series for your CoWelder, but which one do you need? In this comparison,…

Hva er CoWelder?

CoWelder er en lettprogrammert sveiserobot som er designet av Migatronic. Vi har kombinert den beste og nyeste sveiseteknologien med den mest innovative robotteknologien. CoWelder bygger på Universal Robots’ plattform av samarbeidsroboter og sveiseteknologien til våre avanserte sveisemaskiner. Hva er en samarbeidsrobot? En samarbeidsrobot, eller cobot, er designet for å arbeide sammen…

Request service package

Request training package