METALLKONSTRUKSJONSINDUSTRIEN

Kuhz bruker CoWelder til å flytte grensene i produksjonen

Kuhz produserer spesialdesignede båthengere, trapper o.l., i tillegg til at de er underleverandør til andre selskaper. CoWelder har gjort det mulig for Kuhz å skalere virksomheten med det samme antallet sveisere.

Om Kuhz Metallbau

Industri

METALLKONSTRUKSJONSINDUSTRIEN

Produkt

Båthengere, trapper, gangbroer og gjerder

Plassering

Bad Doberan, Germany

"Vår motivasjon for å automatisere sveiseprosessen er å hindre mangel på faglærte arbeidere. Effektiviteten til CoWelder gjør at vi kan frigjøre arbeidskapasitet til andre oppgaver."

Roland KuhzEier av Kuhz Metallbau

Dynamisk vekst fra begynnelsen førte til kapasitetsproblemer

Utfordringen

Økt etterspørsel etter båthengere fører til flaskehalser i produksjonen. En sveiser trenger ca. 700 timer, dvs. 17,5 ukeverk, til å produsere komponentene.

Løsningen

I samarbeid med CoWelder bruker sveiseren bare noen minutter på å plassere komponentene i fiksturen og snu dem. Mesteparten av tiden kan sveiseren jobbe med andre ting.

Resultatet

For rundt 15 ulike tilhengerkomponenter har de oppnådd en tidsbesparelse på totalt ca. 40 prosent. Det betyr at 480 timer med manuell sveising gjøres på ca. 270 timer av CoWelder.

Helt siden starten i 2011 har det unge selskapet hatt en dynamisk vekst. I tillegg til vanlige metallkonstruksjoner (balkonger og rekkverk, trapper, gangveier og gjerder) produserer Kuhz spesialdesignede båthengere og er underleverandør til andre selskaper.

Det er først og fremst den økte etterspørselen etter båthengere som regelmessig fører til flaskehalser i selskapets produksjon. Kuhz leverer båthengere for motorbåter, seilbåter og oppblåsbare båter, med en nyttelast på 570 til 2870 kg. Når det gjelder kvaliteten på hengerne, anser selskapet at de ligger på nivå med de mer kjente konkurrentene på markedet.

image in top kuhz metallbau 900x400 1

CoWelder: En fleksibel og rimelig løsning

Da Migatronic-forhandleren SUT Rostock gjorde Roland Kuhz oppmerksom på CoWelder, fattet han umiddelbart interesse. CoWelder er en fleksibel og rimelig løsning, spesielt for små bedrifter med partistørrelser på 20 til 300 enheter. Etter leveranse og oppstart av Migatronic og et halvdagskurs kunne medarbeiderne produsere de første komponentene. Som en del av et todagers kurs hos Migatronic ble to medarbeidere lært opp i programmeringen av CoWelder.

Produksjon av baugstøtter for båthengere

Behandlingstiden per komponent var 8 til 10 minutter. I dag gjøres sveisingen unna på mindre enn 5 minutter, og den totale behandlingstiden, inkludert endringsprosessen, klargjøringen og etterbehandlingen, ligger på like under 10 minutter for 3 komponenter. Slik kunne man redusere den gjennomsnittlige behandlingstiden per komponent fra 8–10 minutter til like over 3 minutter. De betydelige kostnadsfordelene som en følge av den kortere produksjonstiden, er å betrakte som ren bonus.

“Vår motivasjon for å automatisere sveiseprosessen er å hindre mangel på faglærte arbeidere. Effektiviteten til CoWelder gjør at vi kan frigjøre arbeidskapasitet til andre oppgaver. CoWelder har vært i drift i 7 måneder nå. For øyeblikket har vi en ordre i produksjon som vi tidligere nok ikke ville ha tatt på oss, nemlig 1200 sveiseposisjoner på 600 komponenter. Takket være CoWelder turte vi å ta på oss oppdraget.

Det er nemlig vanskelig å motivere en medarbeider til å gjøre den samme jobben i 700 timer. Det er ikke noe problem med CoWelder.” Roland Kuhz

Løfteøyer for tunge skipssegmenter

For denne ordren produseres det såkalte «løfteøyer» til å håndtere skipssegmenter med en vekt på opptil 300 tonn. 30 mm tykke runde plater sveises på 30 mm tykke stålplater. Etter å ha sveiset en bunnstreng, lages det 4 ytterligere sveiser på begge sider av komponenten. Dette gir en sveiset rund søm på totalt ca. 10 m på hver komponent. Hvis man skulle sveiset dette manuelt, ville det tatt 70 minutter å produsere hver komponent. Med CoWelder tar prosessen 30 minutter, inkludert tiden det tar å snu komponenten. 30 tonn stål behandles for å produsere de 600 komponentene.

Sveiserne kan jobbe med andre ting

A welder would need around 700 hours, i.e. 17.5 man weeks for the production of the components. In co-operation with the CoWelder, however, the welder spends only a few minutes placing components in the fixture and turning them over. Most of the time, the welder can attend to other things.

Gir en ensartet kvalitet

Det er verdt å nevne kvaliteten på sveisen som lages av CoWelder: Fordi CoWelder kan sveise den runde sømmen raskt og konsekvent i én prosess uten å avbryte operasjonen – noe som ikke er mulig for hånd – blir kvaliteten betydelig bedre enn ved manuell sveising. I tillegg har du kontinuiteten til roboten. “Uansett om CoWelder jobber dagskift eller nattskift, produserer den ensartet kvalitet. Vi kunne aldri ha krevd dette av en medarbeider”, sier Roland Kuhz.

Forberedelsene som krevdes for å sette opp CoWelder for denne komponenten, var svært håndterbare: Det tok ca. en halvtime å lage den ganske enkle fiksturen. Det tok ca. 3 timer å lage sveiseprogrammene. Det var vel anvendt tid med tanke på de store tids- og kostnadsbesparelsene.

Full utnyttelse av CoWelder betyr større besparelser

I tillegg til de nevnte produktene produserer de også andre tilhengerdeler, slik som hjørneplater og rullestøtter, ved hjelp av CoWelder. Roboten har gått fulle skift i produksjonen. Det klargjøres hele tiden fiksturer og programmer for flere komponenter for å utnytte kapasiteten til CoWelder hele året, både for standardkomponenter og spesialbestillinger. For rundt 15 ulike tilhengerkomponenter anslår Roland Kuhz at de har oppnådd en tidsbesparelse på ca. 40 prosent. Det betyr at 480 timer med manuell sveising gjøres på ca. 270 timer av CoWelder. Mesteparten av denne tiden kan sveiseren bruke på andre oppgaver.

“CoWelder gjør arbeidet enklere. Investeringen har betalt seg selv – og vi har ikke angret et sekund.” – Roland Kuhz

Flere casestudier

HITSA

Den urbane møbelprodusenten HITSA manglet arbeidskraft for å støtte fremtidig vekst. Løsningen? En CoWelder Track fra Migatronic, som har økt produktiviteten med mer enn 70 prosent og samtidig forbedret arbeidsmiljøet betraktelig.

L&S Technischer Handel

I 2016 opplevde L&S Technischer Handel GmbH en økning i ordrevolumet. Den stadig høye utnyttelsen av produksjonskapasiteten resulterte i et enormt press og lengre leveringstider, noe som fikk adm.dir. Torsten Lezius til å innse at noe...

AB Furhoffs Rostfria

Den svenske varme- og sanitærbransjen er i vekst. Dette har lagt press på produksjonslinjen hos AB Furhoffs Rostfria, som er ledende produsent av komponenter i rustfritt stål til varme- og sanitærvirksomheter i Sverige.

Request service package

Request training package