Metaalbouw

Kuhz gebruikt de CoWelder om de grenzen in de productie te verleggen

Kuhz produceert speciaal ontworpen boottrailers, trappen en meer, en is tevens toeleverancier voor andere bedrijven. De CoWelder heeft Kuhz in staat gesteld het bedrijf op te schalen met hetzelfde aantal lassers.

Over Kuhz Metallbau

Industrie

Metaalbouw

Product

Boottrailers, trappenhuizen, poorten en hekwerken enz.

Plaats

Bad Doberan, Duitsland

"Onze motivatie voor het automatiseren van het lasproces is het voorkomen van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Door de efficiëntie van de CoWelder kunnen we werkcapaciteit vrijmaken voor andere taken."

Roland KuhzEigenaar van Kuhz Metallbau

Dynamische groei vanaf het begin leidt tot capaciteitsproblemen

De uitdaging

De groei op het gebied van boottrailers leidt tot knelpunten in de productie van het bedrijf. Een lasser zou ongeveer 700 uur, d.w.z. 17,5 manweken nodig hebben voor de productie van de onderdelen.

De oplossing

In samenwerking met de CoWelder besteedt de lasser slechts enkele minuten aan het plaatsen van de componenten in de opspanning en het omdraaien ervan. De meeste tijd kan de lasser zich met andere dingen bezighouden.

De uitkomst

Over een totaal van ongeveer 15 verschillende traileronderdelen gezien wordt ongeveer 40% tijd bespaard. Dit betekent dat 480 uur handmatig lassen resulteert in ca. 270 CoWelder-uren.

Vanaf het begin in 2011 heeft het jonge bedrijf een dynamische groei doorgemaakt. Naast de gewone metaalconstructies (balkon- en leuningconstructies, trappen, poorten en hekwerken) produceert Kuhz speciaal ontworpen boottrailers en is onderleverancier voor andere bedrijven.

Het is in de eerste plaats de groei op het gebied van boottrailers die regelmatig tot knelpunten in de productie van het bedrijf leidt. Kuhz levert boottrailers voor motorboten, zeilboten en opblaasboten van 570 tot 2.870 kilogram laadvermogen. Wat de kwaliteit en de uitrusting van de trailers betreft, ziet het bedrijf zich op gelijke voet met de bekende concurrenten op de markt.

image in top kuhz metallbau 900x400 1

CoWelder: Een flexibele en betaalbare oplossing

Toen Migatronic-dealer SUT Rostock de aandacht vestigde op de CoWelder, was Roland Kuhz meteen verkocht. Vooral voor kleine bedrijven met batchgroottes van 20 tot 300 stuks is de CoWelder een flexibele en betaalbare oplossing. Na levering en opstart door Migatronic en een opleiding van een halve dag konden de medewerkers de eerste onderdelen produceren. In het kader van een tweedaagse opleiding bij Migatronic werden twee werknemers opgeleid in het programmeren van de CoWelder.

Productie van boegsteunen voor boottrailers

De verwerkingstijd per component bedroeg 8 tot 10 minuten. Tegenwoordig bedraagt de zuivere lastijd minder dan 5 minuten en de totale bewerkingstijd inclusief het wisselproces en de voorbereiding en nabehandeling bedraagt iets minder dan 10 minuten voor 3 onderdelen. Op die manier kon de gemiddelde verwerkingstijd per onderdeel worden teruggebracht van 8-10 minuten tot iets meer dan 3 minuten. De aanzienlijke kostenvoordelen als gevolg van de kortere productietijd worden als spin-off zeer op prijs gesteld.

“Onze motivatie voor het automatiseren van het lasproces is het voorkomen van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Door de efficiëntie van de CoWelder kunnen we werkcapaciteit vrijmaken voor andere taken. De CoWelder is nu 7 maanden in bedrijf. Wij hebben thans een order in productie, waar het voorheen niet eens over hadden gehad, namelijk 1.200 lasposities op 600 componenten. Dankzij de CoWelder durfden we het aan om de order aan te nemen.

Weet je, het is moeilijk om een werknemer te motiveren om 700 uur lang hetzelfde werk te doen. Dat is geen probleem met de CoWelder.”
Roland Kuhz

Ogen voor zware scheepssegmenten

Voor deze order worden zogenaamde “ogen” geproduceerd voor de behandeling van zware scheepssegmenten tot 300 ton. 30 mm dikke ronde platen worden gelast op 30 mm dikke stalen platen. Na het lassen van de grondlaag worden nog 4 lassen gemaakt aan beide zijden van het onderdeel. Dit levert een totaal van ca. 10 m gelaste rondnaad op elk onderdeel op. Indien handmatig gelast, bedraagt de productietijd per onderdeel 70 minuten. Met de CoWelder duurt het proces 30 minuten, inclusief de tijd die nodig is om het onderdeel om te draaien. 30 ton staal wordt verwerkt voor de productie van de 600 onderdelen.

Lassers kunnen zich met andere dingen bezighouden

Een lasser zou ongeveer 700 uur, d.w.z. 17,5 manweken nodig hebben voor de productie van de onderdelen. In samenwerking met de CoWelder echter, besteedt de lasser slechts enkele minuten aan het plaatsen van de componenten in de opspanning en het omdraaien ervan. De meeste tijd kan de lasser zich met andere dingen bezighouden.

Produceert uniforme kwaliteit

Vermeldenswaardig is de kwaliteit van de las die door de CoWelder wordt gemaakt: aangezien de CoWelder de ronde naad snel en consistent in één procesgang kan lassen zonder de bewerking te onderbreken – wat met de hand niet mogelijk is – is de kwaliteit aanzienlijk beter dan bij handmatig lassen. Voeg daar de continuïteit van de robot aan toe. “Het maakt niet uit of de CoWelder in dag- of nachtdienst werkt, hij levert uniforme kwaliteit. Wij zouden dat nooit van een werknemer eisen,” legt Roland Kuhz uit.

Het voorbereidende werk dat nodig was om de CoWelder voor dit onderdeel in te stellen, was zeer beheersbaar: het maken van de vrij eenvoudige opspanning nam ongeveer een half uur in beslag. Het maken van lasprogramma’s duurde ongeveer 3 uur. Tijd die goed besteed is, gezien de grootschalige besparingen in tijd en geld.

Volledige benutting van CoWelder betekent grotere besparingen

Naast de genoemde producten worden ook andere onderdelen van opleggers, zoals schetsplaten en rolsteunen, op de CoWelder geproduceerd. De robot is volledig benut in volledige ploegendienst. Er wordt stap voor stap gewerkt aan programma’s voor extra componenten, zodat de capaciteit van de CoWelder het hele jaar door kan worden benut door standaardcomponenten en componenten uit opdrachtwerk te combineren. Over een totaal van ongeveer 15 verschillende traileronderdelen gezien, rekent Roland Kuhz met een tijdsbesparing van ongeveer 40 procent. Dit betekent dat 480 uur handmatig lassen resulteert in ca. 270 CoWelder-uren. Het grootste deel van deze tijd kan de lasser aan andere taken besteden.

“De CoWelder maakt het werk makkelijker. De investering heeft zichzelf terugbetaald – we hebben er absoluut geen spijt van.” – Roland Kuhz

Meer casussen

L&S Technischer Handel

In 2016 heeft L&S Technischer Handel GmbH een toename van het ordervolume gekend. De voortdurend hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit leidde tot een enorme druk en een langere levertijd, en deed CEO Torsten Lezius ...

AB Furhoffs Rostfria

De Zweedse verwarmings- en sanitaire industrie groeit. Dit heeft de productielijn van AB Furhoffs Rostfria, de toonaangevende fabrikant van componenten van roestvast staal voor verwarmings- en sanitaire bedrijven in Zweden, onder druk gezet.

VM Tarm A/S

VM Tarm produceert jaarlijks 250 tankwagens op maat. CoWelder maakte het mogelijk een productie in kleine series te automatiseren, de kostprijs te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.

Request service package

Request training package