AVFALLS- OG RESIRKULERINGSBRANSJEN

Leveringstiden ble halvert etter implementering av CoWelder i produksjonen hos L&S Technischer Handel

Siden starten i 2000 har L&S Technischer Handel hatt en stabil vekst. Til å begynne med leverte den unge familiebedriften bare deler til bilbransjen og -industrien. De så imidlertid raskt muligheter i avfalls- og resirkuleringsbransjen, der flere kunder etterspurte reservedeler som det ikke var så lett å få tak i med den ønskede kvaliteten.

Om L&S Technischer Handel

Industri

AVFALLS- OG RESIRKULERINGSBRANSJEN

Produkt

Reservedeler til containere, lastsikring, løftevinsjer, hydrauliske pumper og tilbehør

Plassering

Olfen, Tyskland

"Vi har begynt å produsere for lager igjen. Det tok vanligvis dobbelt så lang tid å oppnå samme produksjonsvolum. For enkelte komponenter kunne vi redusere leveringstiden fra to uker til én. Og det beste er at dette ikke går utover de faglærte sveiserne våre. Komponentene ligger klare om kvelden som ved et trylleslag"

Torsten LeziusAdm.dir. i L&S Technischer Handel

Sveiseavdelingen lå helt på grensen når det gjelder kapasitet

Utfordringen

Sveiseavdelingen til L&S lå hele tiden på grensen av kapasiteten, noe som betydde at de måtte velge mellom å ansette flere eller å investere i en automatisert sveisemaskin.

Løsningen

De innså raskt at de måtte gå for det automatiserte sveisealternativet, da det var vanskelig å oppdrive kvalifiserte sveisere i området. L&S investerte i CoWelder.

Resultatet

CoWelder reduserte leveringstiden med 50 % takket være den store produksjonskapasiteten. Den gir bedre sveisekvalitet, produksjonskapasitet og fleksibilitet og bidrar til å redusere leveringstiden.

I 2016 opplevde L&S Technischer Handel GmbH en økning i ordrevolumet. Den stadig høye utnyttelsen av produksjonskapasiteten resulterte i et enormt press og lengre leveringstider, noe som fikk adm.dir. Torsten Lezius til å innse at noe måtte gjøres. Investeringen i en CoWelder-løsning gjorde at selskapet kunne produsere på bestilling i stedet for til lager. L&S produserer ganske små partier på 50–800 enheter og i ulike varianter, noe som ville ha ført til betydelige kostnader knyttet til tid og ressurser om en programmerer skulle ha programmert og endret en tradisjonell automatisert løsning. Den lokale forhandleren av sveiseutstyr presenterte dem for den enorme fleksibiliteten til CoWelder-løsningen.

“Vi er tilfreds med CoWelder fordi det er enkelt å programmere komponenter og bytte fra én komponent til en annen – fleksibiliteten er helt utrolig” – Torsten Lezius, Adm.dir. i L&S Technischer Handel

2 l s technischer handel

Fleksibiliteten overgår forventningene

L&S produserer reservedeler til en rekke ulike typer containere, avrullingscontainere og ASP-containere. På grunn av de mange sluttproduktene har produktutvalget vokst enormt i årenes løp.

På grunn av kundenes uregelmessige bestillingsatferd, er det ikke mulig å lagerføre alle reservedelene. Sjeldnere komponenter produseres på bestilling, noe som krever ekstra fleksibilitet av sveiserne. Fordi disse komponentene vanligvis utsettes for enorme belastninger, må sveisesømmene være av høy kvalitet. L&S hadde selvsagt like høye forventninger til CoWelder-løsningen.

CoWelder sveiser seks komponenter på 10 minutter

Hvis ingen hasteordrer legger beslag på CoWelder, produserer roboten vanligvis to enheter av en komponent om gangen på tre komponentstasjoner på sveisebordet, noe som totalt gir 6 komponenter. En slik rotasjon tar ca. ti minutter, inkludert klargjøring av fiksturene, avhengig av type og størrelse.

Så snart det er klargjort et program for en komponent, kan de tilfeldig kombineres og hentes opp med noen få trykk på berøringsskjermen til roboten. På denne måten blandes komponentene tilfeldig, og du kan endre typer og rekkefølge på de produserte komponentene.

CoWelder har stor produksjonskapasitet. Selv om man legger en konservativ beregning til grunn med bare 5,5 sykluser (i motsetning til 6) per time, har den kapasitet til å produsere 264 komplekse komponenter per dag.

“Vi har begynt å produsere for lager igjen. Det tok vanligvis dobbelt så lang tid å oppnå samme produksjonsvolum. For enkelte komponenter kunne vi redusere leveringstiden fra to uker til én. Og det beste er at dette ikke går utover de faglærte sveiserne våre. Komponentene ligger klare om kvelden som ved et trylleslag.” – Torsten Lezius.

Det er enkelt å betjene roboten

Betjeningen av CoWelder, dvs. å plassere komponenter i fiksturer, starte sveisingen og ta ut komponentene, håndteres vanligvis av medarbeidere som betjener en sag i nærheten.

Eventuell ventetid ved sagen kan utnyttes optimalt ved å betjene CoWelder™. Programmering og innstilling av systemet håndteres av Torsten Lezius eller en tekniker.

Så snart prosessen er fullført og de første komponentene er feilfritt sveiset, tar sagoperatørene over. De trenger bare litt rask og enkel veiledning om sikkerhet og hvordan de betjener CoWelder. Den optimale tidsutnyttelsen reduserer lønnskostnadene og øker produktiviteten.

Medarbeiderne var svært positivt innstilt til sin nye «kollega», noe som gjorde det enkelt å introdusere CoWelder i det daglige arbeidet. De så aldri på roboten som en konkurrent, men brukte den fra første dag til å utføre ellers kjedelige oppgaver.

Torsten Lezius ble overrasket over å se de kreative evnene til medarbeiderne og hvordan de fant andre komponenter som kunne produseres raskere, bedre og rimeligere med CoWelder.

Flere casestudier

HITSA

Den urbane møbelprodusenten HITSA manglet arbeidskraft for å støtte fremtidig vekst. Løsningen? En CoWelder Track fra Migatronic, som har økt produktiviteten med mer enn 70 prosent og samtidig forbedret arbeidsmiljøet betraktelig.

AB Furhoffs Rostfria

Den svenske varme- og sanitærbransjen er i vekst. Dette har lagt press på produksjonslinjen hos AB Furhoffs Rostfria, som er ledende produsent av komponenter i rustfritt stål til varme- og sanitærvirksomheter i Sverige.

VM Tarm A/S

VM Tarm produserer 250 tilpassede tankbiler hvert år. CoWelder gjorde det mulig å automatisere produksjonen av små partier, senke kostprisene og forbedre kvaliteten.

Request service package

Request training package