Metallkonstruktion

Kuhz använder CoWelder för att maximera produktionen

Kuhz tillverkar specialdesignade båttrailer, trappor och andra produkter, och man är även underleverantör till andra företag. Genom att använda CoWelder har Kuhz kunnat skala upp verksamheten, utan att anställa fler svetsare.

Handla om Kuhz Metallbau

Industri

Metallkonstruktion

Produkt

Båttrailer, trappor, portar och stängsel etc.

Plats

Bad Doberan, Tyskland

"Vårt mål med att automatisera svetsprocessen är att förhindra brist på kvalificerad arbetskraft. Tack vare CoWelders effektivitet kan vi frigöra kapacitet för andra uppgifter."

Roland KuhzÄgare av Kuhz Metallbau

Dynamisk tillväxt från början leder till kapacitetsproblem

Utmaningen

Tillväxten inom båttrailers leder till flaskhalsar i företagets produktion. En svetsare skulle behöva cirka 700 timmar, det vill säga 17,5 veckors heltidsarbete, för att tillverka komponenterna.

Lösningen

Genom att samarbeta med CoWelder behöver svetsaren bara lägga några minuter på att placera komponenter i fixturen och att vända på dem. Under merparten av tiden kan svetsaren ta hand om andra saker.

Resultatet

För företagets cirka 15 olika trailerkomponenter uppnår man en tidsbesparing på ungefär 40 %. Det betyder att 480 timmars manuell svetsning utförs på cirka 270 timmar med CoWelder.

Direkt från början av 2011 har det unga företaget haft en dynamisk tillväxt. Utöver vanliga metallkonstruktioner (balkonger och ledstänger, trappor, portar och stängsel) tillverkar Kuhz specialdesignade båttrailers, och man är också underleverantör till andra företag.

Det är tillväxten inom båttrailers som i första hand leder till regelbundna flaskhalsar i företagets produktion. Kuhz levererar båttrailers för motorbåtar, segelbåtar och gummibåtar med nyttolast mellan 570 och 2 870 kilo. När det gäller släpvagnarnas kvalitet och utrustning ser man sig som jämförbara med välkända konkurrenter på marknaden.

image in top kuhz metallbau 900x400 1

CoWelder: En flexibel och prisvärd lösning

När Migatronic-återförsäljaren SUT Rostock visade CoWelder fastnade Roland Kuhz direkt. Särskilt för små företag med partistorlekar från 20 till 300 enheter är CoWelder en flexibel och prisvärd lösning. Efter leverans och driftsättning samt en halvdagsutbildning om Migatronic kunde företagets anställda producera de första komponenterna. Under en tvådagarsutbildning för Migatronic utbildades två medarbetare i programmering av CoWelder.

Produktion av bogstöd för båttrailers

Bearbetningstiden per komponent var 8 till 10 minuter. Idag är svetstiden kortare än 5 minuter och den totala bearbetningstiden – inklusive bytesprocessen, samt förberedelse och efterbehandling – knappt 10 minuter för tre komponenter. Tack vare det gick det att minska den genomsnittliga bearbetningstiden per komponent från 8–10 minuter till drygt 3 minuter. De betydande kostnadsfördelarna till följd av den kortare produktionstiden är en mycket välkommen bieffekt.

“Vårt mål med att automatisera svetsprocessen är att förhindra brist på kvalificerad arbetskraft. Tack vare CoWelders effektivitet kan vi frigöra kapacitet för andra uppgifter. CoWelder har varit i drift i sju månader nu. Vi har för närvarande en order i vår produktion som vi inte hade kunnat hantera tidigare, med 1 200 svetspositioner på 600 komponenter. Tack vare CoWelder vågade ta den ordern.

Du vet, det är svårt att motivera en anställd att utföra samma arbete i 700 timmar. Men det är inget problem med CoWelder.” Roland Kuhz

Ögon för tunga fartygssegment

För den här order tillverkades så kallade ”ögon” för hantering av upp till 300 ton tunga fartygssegment. 30 mm tjocka runda plåtar svetsas på 30 mm tjocka stålplåtar. Efter svetsning av en rotsträng svetsas fyra ytterligare svetsar på båda sidor av komponenten. Det ger totalt cirka tio meter svetsfog på varje komponent. Om svetsningen utförs manuellt ligger produktionstiden per komponent på 70 minuter. Med CoWelder tar processen 30 minuter, inklusive den tid som behövs för att vända komponenten. 30 ton stål bearbetas för produktion av de 600 komponenterna.

Svetsare kan ta hand om andra saker

En svetsare skulle behöva cirka 700 timmar, det vill säga 17,5 fulltidsveckor för att tillverka komponenterna. I samarbete med CoWelder lägger svetsaren bara några minuter på att placera komponenter i fixturen och vända på dem. Under merparten av tiden kan svetsaren ta hand om andra saker.

Enhetlig kvalitet

Vi vill gärna diskutera kvaliteten på den svetsning som utförs med CoWelder: eftersom CoWelder kan svetsa den runda svetsfogen snabbt och konsekvent i en process utan avbrott – vilket inte är möjligt för hand – blir kvaliteten avsevärt bättre än vid manuell svetsning. Och glöm inte robotens kontinuitet. ”Oavsett om CoWelder arbetar dagskift eller nattskift levererar den samma kvalitet. Det skulle vi aldrig kunna kräva av en anställd”, förklarar Roland Kuhz.

Det förberedande arbete som krävdes för att konfigurera CoWelder för denna komponent var minimalt: det tog ungefär en halvtimma att tillverka den ganska enkla fixturen. Det tog cirka tre timmar att skapa svetsprogrammet. Väl använd tid med tanke på de stora besparingarna i både tid och pengar.

Fullt utnyttjande av CoWelder ger större besparingar

Utöver de nämnda produkterna tillverkas även andra släpvagnsdelar, som hörnplåtar och rullstöd med hjälp av CoWelder. Roboten har utnyttjats fullt ut under alla skift. Fixturer och program för ytterligare komponenter förbereds steg för steg, för att utnyttja CoWelders kapacitet året runt genom att tillverka både standardkomponenter och komponenter för beställningsjobb. För de cirka 15 olika släpvagnskomponenterna beräknar Roland Kuhz att man med tidsbesparingar på cirka 40 %. Det betyder att 480 timmars manuell svetsning utförs på cirka 270 timmar med CoWelder. För det mesta kan svetsaren syssla med andra uppgifter.

“CoWelder gör arbetet enklare. Investeringen har betalat sig – och vi är mycket nöjda.” – Roland Kuhz

Fler fallstudier

L&S Technischer Handel

Under 2016 såg L&S Technischer Handel GmbH en ökad orderingång. Det konstant höga utnyttjandegraden av produktionskapaciteten ledde till ett enormt tryck och längre leveranstid. Det fick VD Torsten Lezius att inse att ...

AB Furhoffs Rostfria

Den svenska uppvärmnings- och sanitetsbranschen växer. Detta har ökat trycket på produktionslinjen på AB Furhoffs Rostfria, den ledande tillverkaren av komponenter i rostfritt stål till värme- och sanitetsföretag i Sverige.

VM Tarm A/S

VM Tarm tillverkar 250 kundanpassade tankbilar varje år. Tack vare CoWelder kunde produktionen för korta serier automatiseras, samtidigt som priserna kunde sänkas och kvaliteten förbättrades.

Request service package

Request training package