Integritetspolicy

30/08/2023

Integritetspolicy för CoWelder

Gäller från: 25/05/2018

1. Introduktion

Välkommen till CoWelder. Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder, delar och skyddar dessa uppgifter.

2. Dataansvarig

Dataansvarig för denna webbplats är:

Migatronic A/S
Företagsnummer (CVR): 34485216
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
Danmark
Telefon: +45 96 500 600
E-post: sales@migatronic.dk
Webbplats: www.migatronic.com

3. Personuppgifter vi samlar in

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi samla in följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: Såsom ditt namn, e-postadress, företagsnamn och telefonnummer.
  • Användardata: Information om hur du använder vår webbplats.
  • Cookies och spårning: Vi använder cookies, Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Microsoft CRM-integration (Click Dimensions) och Facebook Pixel för att spåra användaraktivitet och samla in data.

4. Hur vi använder dina uppgifter

  • Försäljning och support: För att hjälpa användare som kontaktar oss via våra kontaktformulär angående försäljningsförfrågningar.
  • Marknadsföring: Om specifikt samtycke har getts, använder vi de insamlade uppgifterna (som e-post, namn, företagsnamn) för att marknadsföra CoWelder till användare.
  • Användarupplevelse: Vi analyserar användardata för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

5. Delning av data

Vi delar användardata med tredjepartsleverantörer såsom Google (för Analytics, Ads och Tag Manager), Microsoft CRM (Click Dimensions) och Facebook (Pixel) för de ovan nämnda syftena.

6. Datapreservation

Vi behåller användardata så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka det samlades in, eller som krävs enligt gällande lagar eller regler.

7. Användarrättigheter

Användare har rätt att:

  • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dem.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi har om dem.
  • Begära radering av sina personuppgifter.
  • Invända mot vår behandling av deras personuppgifter.

För att utöva dessa rättigheter kan användare kontakta oss på ovanstående e-postadress.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda användardata från obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstörelse.

9. Barns uppgifter

Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 år.

10. Internationella dataöverföringar

För närvarande överför vi inte personuppgifter över internationella gränser.

11. Uppdateringar av integritetspolicyn

Eventuella ändringar vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida. Användare uppmanas att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar.

Request service package

Request training package