CoWelder Track

3000 mm

En spårlösning för CoWelder kommer att utöka dina applikationsmöjligheter och på så sätt öka produktiviteten. Du får en flexibel lösning som gör att du kan svetsa fler eller större arbetsstycken.

I lager
Artikelnummer 36074411
164.080,00
Beskrivning

Utöka din arbetsradie

Utöka robotens arbetsradie och uppnå en högre dragkraft på din CoWelder-investering. Denna spårenhet är integrerad i din lösning och kan röra sig upp och ner på din arbetsyta. Du kan svetsa fler och/eller större arbetsstycken.

Fördubbla din arbetsyta

Den utökade arbetsytan kan delas upp i två arbetsstationer genom att sätta upp en skiljevägg på bordet. En operatör och CoWelder kan nu byta plats. Medan CoWelder svetsar ett arbetsstycke förbereds ett annat i arbetsstationen bredvid.

Relaterade produkter (Spår)

Utöka driftområdet.

Request service package

Request training package