Afvalverwijderings- en recyclingindustrie

Halvering van de levertijd na implementatie van CoWelder in de productie bij L&S Technischer Handel

Sinds de oprichting in 2000 is L&S Technischer Handel gestaag gegroeid. Aanvankelijk leverde het jonge familiebedrijf alleen onderdelen voor de autohandel en de industrie. Het zag echter al snel kansen in de afval- en recyclingindustrie, waar verschillende klanten vroegen om reserveonderdelen die moeilijk met de gewenste kwaliteit te verkrijgen waren.

Over L&S Technischer Handel

Industrie

Afvalverwijderings- en recyclingindustrie

Product

Onderdelen voor containers, vastzetten van lading, hijslieren, hydraulische pompen en toebehoren

Plaats

Olfen, Duitsland

"We zijn weer begonnen met produceren voor voorraad. Vroeger kostte het minstens twee keer zoveel tijd voor hetzelfde productievolume. Voor sommige onderdelen kunnen wij de levertijd terugbrengen van twee weken tot één. En we zijn blij te kunnen zeggen dat in principe onze bekwame lassers er geen last van hebben. Componenten liggen ‘s avonds klaar als bij toverslag"

Torsten LeziusCEO bij L&S Technischer Handel

De lasafdeling zat aan de grens van zijn capaciteit

De uitdaging

De lasafdeling van L&S zat voortdurend aan de grens van haar capaciteit, waardoor zij moest kiezen tussen het aanstellen van extra personeel of het investeren in een geautomatiseerd lasapparaat.

De oplossing

Het werd al snel duidelijk dat geautomatiseerd lassen de beste optie was, omdat het moeilijk was gekwalificeerde lassers in de regio te vinden. L&S investeerde in de CoWelder.

De uitkomst

De CoWelder heeft met zijn grote productiecapaciteit de levertijd gehalveerd. Het verbetert de laskwaliteit, de productiecapaciteit en de flexibiliteit en helpt de levertijd te verkorten.

In 2016 heeft L&S Technischer Handel GmbH een toename van het ordervolume gekend. De voortdurend hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit leidde tot een enorme druk en een langere levertijd, en deed CEO Torsten Lezius beseffen dat er iets moest gebeuren. Een investering in een CoWelder-oplossing stelde het bedrijf in staat om op bestelling te produceren in plaats van op voorraad. L&S produceert eerder kleine batches van 50-800 eenheden en in verschillende varianten, hetgeen aanzienlijke kosten zou meebrengen in verband met de tijd en de middelen van een programmeur om een traditionele geautomatiseerde oplossing te programmeren en aan te passen. In het licht van dit feit richtte L&S’s plaatselijke dealer van lasapparatuur zijn aandacht op, en demonstreerde, de enorme flexibiliteit van de CoWelder-oplossing.

“We zijn blij met de CoWelder omdat het programmeren van componenten en het overschakelen van het ene component naar het andere eenvoudig is – de flexibiliteit is verbazingwekkend” – Torsten Lezius, CEO bij L&S Technischer Handel

2 l s technischer handel

De flexibiliteit overtreft de verwachtingen

L&S vervaardigt reserveonderdelen voor verschillende soorten afvalcontainers, afrolcontainers en ASP-containers. Door de vele eindproducten is het productassortiment in de loop der jaren enorm gegroeid.

Wegens het onregelmatige bestelgedrag van de klanten is het niet mogelijk alle reserveonderdelen in voorraad te houden. Meer zeldzame onderdelen worden op bestelling geproduceerd, wat extra flexibiliteit van het laspersoneel vereist. Aangezien deze onderdelen gewoonlijk aan enorme belastingen worden blootgesteld, moeten de lasnaden van hoge kwaliteit zijn. En natuurlijk had L&S dezelfde hoge verwachtingen van de CoWelder-oplossing.

De CoWelder last zes componenten in 10 minuten

Als de capaciteit van de CoWelder niet wordt benut door spoedbestellingen, produceert de robot gewoonlijk twee eenheden van een component tegelijk op drie componentstations op de lastafel, wat een totaal van 6 componenten oplevert. De duur van dit type rotatie bedraagt ongeveer tien minuten, inclusief de voorbereiding van de opspanmiddelen, afhankelijk van type en grootte.

Zodra een programma voor een component is voorbereid, zijn de programma’s willekeurig combineerbaar en opvraagbaar met enkele klikken op het touchscreen van de robot. Op deze manier worden de componenten willekeurig gemengd en kunt u wisselen tussen de soorten en de volgorde van de geproduceerde componenten.

De CoWelder heeft een grote productiecapaciteit. Zelfs wanneer voorzichtig gerekend wordt met slechts 5,5 cycli (in plaats van 6) per uur, heeft zij een capaciteit om 264 complexe componenten per dag te produceren.

“We zijn weer begonnen met produceren voor voorraad. Vroeger kostte het minstens twee keer zoveel tijd voor hetzelfde productievolume. Voor sommige onderdelen kunnen wij de levertijd terugbrengen van twee weken tot één. En we zijn blij te kunnen zeggen dat in principe onze bekwame lassers er geen last van hebben. Componenten liggen ‘s avonds klaar als bij toverslag.” – Torsten Lezius.

Bediening van de robot is eenvoudig

De bediening van de CoWelder, d.w.z. het plaatsen van de componenten in de opspanning, het opstarten van het lassen en vervolgens het verwijderen van de componenten, wordt gewoonlijk gedaan door personeel dat een zaag in de nabijheid bedient.

De wachttijd bij de zaag kan optimaal worden benut door de CoWelder™ te bedienen. De programmering en instelling van het systeem wordt verzorgd door Torsten Lezius of een technicus.

Zodra het proces is ingesteld en de eerste onderdelen vlekkeloos zijn gelast, nemen de zaagoperators het over. Zij hebben alleen wat snelle en eenvoudige begeleiding nodig over veiligheid en hoe de CoWelder te bedienen. Een optimale benutting van de tijd leidt dus tot een minimalisering van de loonkosten en een verbetering van de productiviteit.

De werknemers stonden zeer positief tegenover hun nieuwe “collega”, waardoor het gemakkelijk was de CoWelder in hun dagelijks werk te introduceren. Zij zagen de robot nooit als een concurrent, maar gebruikten hem vanaf de eerste dag om voorheen saaie taken uit te voeren.

Torsten Lezius was verbaasd over het creatieve vermogen van zijn werknemers en hun vermogen om aanvullende onderdelen te vinden die sneller, beter en goedkoper konden worden geproduceerd met behulp van de CoWelder.

Meer casussen

AB Furhoffs Rostfria

De Zweedse verwarmings- en sanitaire industrie groeit. Dit heeft de productielijn van AB Furhoffs Rostfria, de toonaangevende fabrikant van componenten van roestvast staal voor verwarmings- en sanitaire bedrijven in Zweden, onder druk gezet.

VM Tarm A/S

VM Tarm produceert jaarlijks 250 tankwagens op maat. CoWelder maakte het mogelijk een productie in kleine series te automatiseren, de kostprijs te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.

Kuhz Metallbau

Kuhz produceert speciaal ontworpen boottrailers, trappen en meer, en is tevens toeleverancier voor andere bedrijven. De CoWelder heeft Kuhz in staat gesteld het bedrijf op te schalen met hetzelfde aantal lassers.

Request service package

Request training package