AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSINDUSTRIN

Leveranstiden halverades efter implementering av CoWelder i produktionen på L&S Technischer Handel

L&S Technischer Handel har vuxit stadigt sedan företaget startades år 2000. Inledningsvis levererade det unga familjeföretaget endast komponenter till bilindustrin och industrin. Efter en kort tid såg man nya möjligheter inom avfalls- och återvinningsindustrin, där det fanns flera kunder som efterfrågade reservdelar med hög kvalitet – något man hade svårt att hitta på marknaden.

Handla om L&S Technischer Handel

Industri

AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSINDUSTRIN

Produkt

Containerreservdelar, lastsäkring, lyftvinschar, hydraulpumpar och tillbehör

Plats

Olfen, Germany

"Vi har börjat producera för lager igen. Det brukade ta minst dubbelt så lång tid för samma produktionsvolym. För vissa komponenter kan vi korta leveranstiden från två veckor till en vecka. Och det fina är att våra skickliga svetsare i princip inte har behövt påverkas negativt av detta. Komponenterna ligger färdiga på kvällen – rena magin"

Torsten LeziusCEO på L&S Technischer Handel

Svetsavdelningen hade nått sin smärtgräns

Utmaningen

L&S svetsavdelning låg ständigt på gränsen av sin kapacitet, vilket innebar att man var tvungen att välja mellan att anställa ytterligare personal eller investera i en anordning för automatiserad svetsning.

Lösningen

Det stod ganska snart klart att automatiserad svetsning var alternativet man som tänkte välja, eftersom det var svårt att hitta kvalificerade svetsare i området. L&S investerade i CoWelder.

Resultatet

Med CoWelder kunde man halvera leveranstiden, tack vare dess stora produktionskapacitet. Den ger förbättrad svetskvalitet, produktionskapacitet och flexibilitet och bidrar till att korta leveranstiden.

Under 2016 såg L&S Technischer Handel GmbH en ökad orderingång. Det konstant höga utnyttjandegraden av produktionskapaciteten ledde till ett enormt tryck och längre leveranstid. Det fick VD Torsten Lezius att inse att något behövde göras. Med investeringen i en CoWelder-lösning kunde företaget producera på beställning, istället för att tillverka för lagret. L&S tillverkar ganska små partier (50–800 enheter) och i olika varianter. Det skulle innebära betydande tid- och resursåtgång för en programmerare att programmera och ändra en traditionell automatiserad lösning. Därför uppmärksammade L&S lokala återförsäljare av svetsutrustning företaget på, och demonstrerade, den enorma flexibiliteten för CoWelder-lösningen.

“Vi är nöjda med CoWelder eftersom det är enkelt att programmera komponenter och byta från en komponent till en annan – flexibiliteten är fantastisk” – Torsten Lezius, CEO på L&S Technischer Handel

2 l s technischer handel

Flexibilitet som överträffar förväntningarna

L&S tillverkar reservdelar till många olika typer av avfallsbehållare, rullflakscontainrar och ASP-behållare. På grund av företagets många slutprodukter har produktsortimentet vuxit enormt under åren.

Eftersom kunderna beställer väldigt oregelbundet går det inte att ha alla reservdelar i lager. Ovanligare komponenter tillverkas på beställning, vilket kräver extra flexibilitet för svetspersonalen. Eftersom dessa komponenter vanligtvis utsätts för enorma belastningar, måste svetsfogarna hålla hög kvalitet. Och naturligtvis hade L&S höga förväntningar också på CoWelder-lösningen.

CoWelder svetsar sex komponenter på 10 minuter

Om CoWelder inte är upptagen med brådskande jobb, tillverkar roboten vanligtvis två av varje komponent samtidigt på svetsbordets tre komponentstationer, vilket ger totalt sex komponenter. Längden för den här typen av rotation är cirka 10 minuter, inklusive förberedelse av fixturer (men det varierar beroende på typ och storlek).

När ett program för en komponent har förberetts, kan olika program kombineras slumpmässigt och hämtas fram med några klick på robotens pekskärm. På så sätt blandas komponenterna slumpmässigt och man kan växla mellan de olika typerna och ordningen för producerade komponenter.

CoWelder har stor produktionskapacitet. Även om man räknar försiktigt med endast 5,5 cykler (istället för 6) per timma, har den kapacitet att producera 264 komplexa komponenter per dag.

“Vi har börjat producera för lager igen. Det brukade ta minst dubbelt så lång tid för samma produktionsvolym. För vissa komponenter kan vi korta leveranstiden från två veckor till en vecka. Och det fina är att våra skickliga svetsare i princip inte har behövt påverkas negativt av detta. Komponenterna ligger färdiga på kvällen – rena magin.” – Torsten Lezius.

Roboten är enkel att använda

Att använda CoWelder, dvs. placera komponenter i fixturer, starta svetsningen och därefter ta bort komponenterna, hanteras vanligtvis av personal som arbetar med en såg i närheten.

Eventuell väntetid vid sågen kan utnyttjas optimalt genom användning av CoWelder™. Programmering och konfiguration av systemet hanteras av Torsten Lezius eller en tekniker.

När processen har konfigurerats och de första felfria komponenterna har svetsats tar sågoperatörerna över. De behöver bara en kort och enkel vägledning i säkerhet och hur man använder CoWelder. Det optimala tidsutnyttjandet ger minimala lönekostnader och ökad produktivitet.

De anställda hade en mycket positiv inställning till sin nya ”kollega”, vilket gjorde att det var mycket enkelt att introducera CoWelder i deras dagliga arbete. De såg aldrig roboten som en rival, utan använde den från dag ett för att utföra uppgifter som tidigare var mycket enformiga.

Torsten Lezius blev förvånad över sina anställdas kreativitet och deras förmåga att hitta andra komponenter som kunde produceras snabbare, bättre och billigare med CoWelder.

Fler fallstudier

HITSA

Stadsmöbeltillverkaren HITSA saknade personal för att klara framtida tillväxt. Lösningen på problemet? En CoWelder Track från Migatronic, som har ökat produktiviteten med mer än 70 procent samtidigt som arbetsmiljön har förbättrats avsevärt.

AB Furhoffs Rostfria

Den svenska uppvärmnings- och sanitetsbranschen växer. Detta har ökat trycket på produktionslinjen på AB Furhoffs Rostfria, den ledande tillverkaren av komponenter i rostfritt stål till värme- och sanitetsföretag i Sverige.

VM Tarm A/S

VM Tarm tillverkar 250 kundanpassade tankbilar varje år. Tack vare CoWelder kunde produktionen för korta serier automatiseras, samtidigt som priserna kunde sänkas och kvaliteten förbättrades.

Request service package

Request training package