TRANSPORTINDUSTRIEN

CoWelder gir fleksibilitet i produksjon av små partier

VM Tarm produserer 250 tilpassede tankbiler hvert år. CoWelder gjorde det mulig å automatisere produksjonen av små partier, senke kostprisene og forbedre kvaliteten.

Om VM Tarm A/S

Industri

TRANSPORTINDUSTRIEN

Produkt

Tilpassede tankbiler

Plassering

Tarm, Denmark

"CoWelder fikk oss til å tenke annerledes om produksjonsprosessene. Vi prøver hele tiden å finne flere komponenter til roboten, fordi den forbedrer kvaliteten og gjør at vi kan produsere mer på kortere tid."

Lars PedersenFormann ved VM Tarm A/S

VM Tarms skreddersydde produksjon må være fleksibel

Utfordringen

Når man produserer tilpassede produkter der partiene er små og ingen komponenter produseres for lager, kan det være en utfordring å automatisere deler av produksjonen.

Løsningen

Selv om de fleste produktene lages på bestilling, kan mange av de gjentatte komponentene standardiseres. Produksjonen av disse kan automatiseres med CoWelder.

Resultatet

CoWelder forbedrer effektiviteten og sveisekvaliteten i produksjonen av 100+ ulike komponenter og frigjør tid som operatøren kan bruke til andre oppgaver.

En tankbil består av en rekke ulike sveisede komponenter. Hvis mange av disse er standardkomponenter, vil behandlingen under produksjonen gå enklere og raskere – fra tegnekontoret til den ferdige tankbilen.

Da VM Tarm integrerte CoWelder i produksjonen, måtte de se på de eksisterende sveisede artiklene på en ny måte. De fant ut at de ved å redesigne noen av komponentene kunne utvide utvalget av standardkomponenter slik at enda flere av dem ville passe på deres nye CoWelder.

vm tarm cowelder

CoWelder skaper verdi for VM Tarm på fire måter

1. CoWelder frigjør 4 lysbuetimer hver dag

De fleste komponentene er nokså store med mye lysbuetid. Roboten sveiser ca. 4 timer hver dag. Imens kan operatøren utføre andre oppgaver. Ofte gjør han klar de neste komponentene ved å punktsveise underelementer.

“Jeg har to arbeidsstasjoner nå. Én for CoWelder og én for punktsveising. Jeg går frem og tilbake mange ganger om dagen. Vi kan ferdigstille flere komponenter ved å dele arbeidet mellom meg og roboten.”Teddy Bregnholm, Robotoperatør

2. Fleksibilitet gjør produksjonen kostnadseffektiv

Ledelsen erkjenner at CoWelder har uendelige muligheter til å sveise alle slags komponenter. Fleksibiliteten i løsningen gjør at de kan øke kapasiteten ved behov.

“Vi har klart å redusere kostprisen på noen av komponentene som CoWelder lager. Den gir oss den fleksibiliteten vi trenger for å gjøre det til en kostnadseffektiv måte å automatisere produksjonen på, selv om produksjonsseriene er små.”Karsten Lauridsen, Produksjonssjef

3. Høy repeterbarhet og lav feilfrekvens

CoWelder sveiser ca. 100+ ulike komponenter, noen svært ofte og andre svært sjelden. De blir uansett helt identiske hver gang, og feilfrekvensen er lav.

“Vi stanser, bøyer og skjærer ut delene selv, slik at vi kan være sikre på at de alltid passer sammen. Det er derfor vi trygt kan overlate sveisingen til CoWelder og være sikre på at komponentene blir helt like hver gang.”Lars Pedersen, Formann

4. Det er morsommere å gå på jobb nå

Operatøren sveiser ikke lenger de store komponentene for hånd. I dag er han frigjort fra de rutinemessige sveiseoppgavene han hadde begynt å grue seg til. Han er også mindre eksponert for sveiserøyk og belastende arbeidsstillinger. Han innrømmer lett at han, etter at han begynte å jobbe med CoWelder, nå gleder seg til å gå på jobb igjen hver dag.

Jeg jobbet som sveiser i mange år, og på et tidspunkt ble jobben kjedelig. Det var for mye av det samme. Derfor var det en interessant utfordring for meg å bli med i CoWelder-prosjektet. Når jeg begynte å jobbe med CoWelder, oppdaget jeg rett og slett hvor gøy det var å jobbe igjen.Teddy Bregnholm, Robotoperatør

Det driftsmessige perspektivet

Små partier, store komponenter

Alle partiene er små, men de fleste komponentene er ganske store. Det er enten mange sveisesømmer eller noen få lange sveiser på en komponent. Dette frigjør mye tid for operatøren til å utføre andre oppgaver, for eksempel å klargjøre de neste komponentene. Noen komponenter består av opptil åtte ulike programmer på CoWelder.

“Alle programmene i CoWelder er oppkalt etter et artikkelnummer som samsvarer med komponentene våre. Det gjør det enkelt å finne bestemte programmer og plassere fiksturen riktig. Denne prosedyren reduserer risikoen for feil” – Teddy Bregnholm, Robotoperatør.

Flere casestudier

HITSA

Den urbane møbelprodusenten HITSA manglet arbeidskraft for å støtte fremtidig vekst. Løsningen? En CoWelder Track fra Migatronic, som har økt produktiviteten med mer enn 70 prosent og samtidig forbedret arbeidsmiljøet betraktelig.

L&S Technischer Handel

I 2016 opplevde L&S Technischer Handel GmbH en økning i ordrevolumet. Den stadig høye utnyttelsen av produksjonskapasiteten resulterte i et enormt press og lengre leveringstider, noe som fikk adm.dir. Torsten Lezius til å innse at noe...

AB Furhoffs Rostfria

Den svenske varme- og sanitærbransjen er i vekst. Dette har lagt press på produksjonslinjen hos AB Furhoffs Rostfria, som er ledende produsent av komponenter i rustfritt stål til varme- og sanitærvirksomheter i Sverige.

Request service package

Request training package