1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Często zadawane pytania
  4. Czym jest współpracujący robot spawalniczy?

Czym jest współpracujący robot spawalniczy?

Jest to robot spawalniczy, który został zaprojektowany do współpracy z ludźmi we wspólnej przestrzeni roboczej. Oznacza to, że operatorzy mogą pozostawać w zasięgu roboczym robota podczas jego pracy.

Was this article helpful?

Related Articles

Czy potrzebujesz wsparcia?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support