ls handel hero

BORTSKAFFELSES- OG GENBRUGSINDUSTRIEN

Leveringstiden er halveret efter implementeringen af CoWelder i produktionen hos L&S Technischer Handel

L&S Technischer Handel blev etableret i 2000 og er siden vokset støt. I starten leverede man udelukkende dele til bilbranchen og industrien, men det nye familiefirma fik hurtigt øje på mulighederne inden for håndtering af affalds- og genbrugsprodukter. Der var nemlig flere kunder i genbrugsindustrien, der efterspurgte reservedele, som var svære at skaffe i den ønskede kvalitet.

ls handel hero
hero l s technischer handel

Om L&S Technischer Handel

Industri
Bortskaffelses- og genbrugsindustrien

Produkt(er)
Hængsler til containerlåg, lastsikring, løftespil, hydrauliske pumper og tilbehør

LOKATION
Olfen, Tyskland

“Vi lægger igen langsomt på lager. Til den samme produktionsmængde skulle vi førhen have brugt mindst dobbelt så lang tid. For nogle komponenter kan vi reducere leveringstiden fra to uger til én. Og det bedste er, at vores dygtige svejsere stort set ikke belastes af det. Om aftenen ligger delene der, som om de var lagt der af en usynlig hånd”

Torsten L

Torsten Lezius

Administrerende dirktør hos L&S Technischer Handel

Svejseafdelingens kapacitet blev fuldt udnyttet

Udfordringen

Kapaciteten i L&S’ svejseafdeling blev konstant fuldt udnyttet og virksomheden stod i nogen tid mellem ansættelse af flere medarbejdere eller investering i et automatiseret svejseanlæg.

Løsningen

Det tegnede dog hurtigt til en beslutning i retning af svejseautomatisering, fordi det var meget svært at finde kvalificerede svejsere i området. L&S investerede i CoWelder.

Resultatet

CoWelder halverede leveringstiden med sin store produktionskapacitet. Det forbedrer svejsekvaliteten, produktionskapaciteten og fleksibiliteten og hjælper med at reducere leveringstiden.

Den tyske virksomhed L&S Technischer Handel GmbH oplevede i 2016 en stigende ordretilgang. Det var naturligvis i sig selv positivt, men den konstant høje udnyttelse af produktionskapaciteten resulterede også i et enormt pres og en længere leveringstid og fik administrerende direktør Torsten Lezius til at indse, at der måtte gøres noget. Efter investering i en CoWelder-løsning kunne virksomheden gå over til at producere efter ordre i stedet for at producere til lager. L&S fremstiller ret små partier på 50-800 enheder og i forskellige varianter, hvilket ville resultere i betydelige omkostninger relateret til en programmørs tid og ressourcer til at programmere og ændre en traditionel automatiseret løsning. I lyset af denne kendsgerning henvendte L&S’s lokale svejseudstyrsforhandler deres opmærksomhed mod og demonstrerede CoWelder-løsningens enorme fleksibilitet.

Vi er begejstret for CoWelder, fordi det er nemt at programmere komponenter og skifte fra en komponent til den næste – den er utrolig fleksibel

Torsten L

Torsten Lezius

Administrerende dirktør hos L&S Technischer Handel

2 l s technischer handel

Fleksibiliteten overgår forventningerne

L&S producerer reservedele til mange forskellige typer affaldscontainere, roll-off-containere og SP-beholdere. På grund af de mange slutprodukter er produktsortimentet vokset enormt i årenes løb.

Det er dog umuligt at have alle reservedele på lager på grund af kundernes uregelmæssige bestillingsmønster. De produkter, der altid er efterspørgsel efter, er som regel lagervarer. Mere eksotiske dele produceres efter ordre, og det kræver stor fleksibilitet hos de fem medarbejdere i svejseafdelingen. Da det samtidig drejer sig om komponenter, der udsættes for enorme belastninger, skal svejsesømmene være af høj kvalitet. Og naturligvis havde L&S tilsvarende høje forventninger til CoWelder-løsningen.

Svejser 6 komponenter på 10 minutter

Noget af tiden lægger en hasteordre beslag på CoWelder, resten af tiden fremstiller L&S typisk 2 styk af en komponent ad gangen på 3 stationer på svejsebordet. Sådan en turnus, hvor der fremstilles 6 komponenter, varer ca. 10 minutter inklusiv bestykning af fiksturer, alt efter type og størrelse.

Noget af tiden lægger en hasteordre beslag på CoWelder, resten af tiden fremstiller L&S typisk 2 styk af en komponent ad gangen på 3 stationer på svejsebordet. Sådan en turnus, hvor der fremstilles 6 komponenter, varer ca. 10 minutter inklusiv bestykning af fiksturer, alt efter type og størrelse.

CoWelder har stor produktionskapacitet. Selv ved en forsigtig kalkulation med kun 5,5 cyklusser (i stedet for 6) pr. time, kan den producere 264 komplekse komponenter pr. dag.

Vi lægger igen langsomt på lager. Til den samme produktionsmængde skulle vi førhen have brugt mindst dobbelt så lang tid. For nogle komponenter kan vi reducere leveringstiden fra to uger til én. Og det bedste er, at vores dygtige svejsere stort set ikke belastes af det. Om aftenen ligger delene der, som om de var lagt der af en usynlig hånd

Torsten L

Torsten Lezius

Administrerende dirktør hos L&S Technischer Handel

Operating the robot is easy

Betjeningen af CoWelder, altså ilægning af komponenter i fiksturer, igangsætning af svejsning og den efterfølgende fjernelse af komponenter varetages i videst muligt omfang af folk, der betjener en sav lige i nærheden.

Ved saven opstår der tit ventetid, som kan udnyttes optimalt ved at betjene CoWelder. Programmering og indstilling af systemet tager Torsten Lezius eller en kvalificeret svejsetekniker sig af.

Når først processen er indstillet, og de første komponenter er svejset fejlfrit, overtager savoperatørerne, som blot skal have lidt arbejds- og sikkerhedsteknisk vejledning i CoWelder. Ved at udnytte tiden optimalt minimerer man altså lønomkostningerne og øger produktiviteten enormt.

Medarbejderne havde en meget positiv indstilling til deres nye kollega, hvilket gjorde det nemt at indføre CoWelder i det daglige arbejde. De betragtede aldrig robotten som en konkurrent, men har fra starten brugt den som en aflastning, der befriede dem for kedelige rutineopgaver.

Det forbløffede Torsten Lezius at se, hvor kreative hans medarbejdere kunne være, og hvor hurtigt de fandt flere komponenter, som kan produceres hurtigere, bedre og billigere med CoWelder.

Eksempel på komponenter

Steel containers

L&S produce steel containers in different sizes (length, inside and outside diameters) and in batches of several hundred. On each side of the component, the axle bushings are welded with two circular fillet welds. Semiautomatic production with CoWelder has clearly improved both production speed and welding quality.

Outside container door mounts

The mounts are easy to place in the fixture which accommodates ten mounts in two rows. Welding four mounts takes around 1.10 minutes.

Roller holders

Roller holders for containers are also produced in different sizes. On each roller holder there are twelve fillet welds, eight of which are in a downward position. Welding time from beginning the first weld to finalising the last weld has been reduced from approx. 5 minutes to 2 minutes and 27 seconds. Moving the component on the welding table used to be very time-consuming.

Relaterede casestudier