VM Tarm logo
VM TARM Featured

TRANSPORTINDUSTRIN

CoWelder enables flexibility in a small-batch production

VM Tarm produces 250 customised  tank trucks every year. CoWelder made it possible to automate a small-batch production, lower the cost price and improve the quality.

Årlig bågtid som frigörs för svetspersonalen

Standardkomponenter som svetsas med CoWelder

VM TARM Featured

Om VM Tarm A/S

Industri
Transport

Produkt
Kundanpassade tankbilar

Arbetsstyrka
140 svetsare av 230 anställda

Antal svetsmaskiner
100+

”CoWelder fick oss att tänka om när det gäller våra produktionsprocesser. Vi försöker kontinuerligt lägga över fler komponenter till roboten, eftersom den förbättrar kvaliteten och vi kan tillverka mer på kortare tid.”

lars p

Lars Pedersen

Förman på VM Tarm A/S

VM Tarms produktion måste vara flexibel

Utmaningen

Vid produktion av kundanpassade produkter där partistorlekarna är små och inga komponenter tillverkas för lagret, kan det vara en utmaning att automatisera delar av produktionen.

Lösningen

Även om de flesta produkterna är kundanpassade kan många av de återkommande komponenterna standardiseras. Produktionen av dessa kan automatiseras med CoWelder.

Resultatet

CoWelder förbättrar effektiviteten och svetskvaliteten vid produktion av fler än 100 olika komponenter och frigör tid för operatören.

Från manuell till automatiserad svetsning – fler standardkomponenter optimerar produktionen

En tankbil består av många olika svetsade komponenter. Om många av dessa är standardkomponenter kan bearbetningen under hela produktionsprocessen både underlättas och snabbas upp – från projektering till färdig tankbil.

När VM Tarm integrerade CoWelder i sin produktion var de tvungna att omvärdera sina befintliga svetsade komponenter. De upptäckte att de genom att konstruera om vissa komponenter kunde utöka antalet standardkomponenter, så att ännu fler av dem skulle passa för deras nya CoWelder.

vm tarm cowelder

CoWelder skapar värde för VM Tarm på fyra sätt

1. CoWelder frigör fyra bågtimmar per dag

De flesta komponenterna är ganska stora och kräver mycket bågtid. Roboten svetsar under cirka fyra timmar varje dag. Under den tiden kan operatören utföra andra uppgifter. Oftast förbereder operatören nästa komponent genom att häftsvetsa dess ingående komponenter.

”Jag har två arbetsstationer nu. En för CoWelder och en för häftsvetsning. Jag går mellan dem många gånger varje dag. Vi kan producera fler komponenter om roboten och jag delar upp arbetet.”

Teddy B 400

Teddy Bregnholm

Robotoperatör

2. Flexibilitet för kostnadseffektiv produktionen

Ledningen är medveten om att man med CoWelder har oändliga möjligheter att svetsa alla typer av komponenter. Lösningens flexibilitet gör att de kan öka kapaciteten vid behov.

”Vi har kunnat sänka kostpriset på några av de komponenter som vi tillverkar i CoWelder. Det ger den flexibilitet som behövs för att det ska bli ett kostnadseffektivt sätt att automatisera produktionen, även om våra produktionsserier är små.”

Karsten l

Karsten Lauridsen

Produktionschef

3. Hög repeterbarhet och låg felfrekvens

CoWelder svetsar fler än 100 olika komponenter, vissa regelbundet och andra mer sällan. Oberoende av vilka komponenter det gäller är de alltid helt identiska och med låg felfrekvens.

”Vi stansar, bockar och skär våra ingående komponenter själva, så att vi kan vara säkra på att de alltid passar. Det är därför vi kan låta CoWelder svetsa och vara säkra på att komponenterna alltid håller samma kvalitet.”

lars p

Lars Pedersen

Förman

4. Det är roligare att gå till jobbet nu

Operatören svetsar inte längre de stora komponenterna manuellt. Nu slipper han de rutinsvetsar som han hade börjat tröttna på. Dessutom är han inte lika utsatt för svetsrök och obekväma arbetsställningar. Han säger sig känna en nyfunnen glädje över att gå till jobbet varje dag efter att han började arbeta med CoWelder.

”Jag jobbade som svetsare i många år och till slut kändes arbetet tråkigt. Det blev för repetitivt. Därför var det en spännande utmaning att få vara med i CoWelder-projektet. När jag arbetade med CoWelder återupptäckte jag hur roligt arbetet kan vara.”

Teddy B 400

Teddy Bregnholm

Robotoperatör

Det operativa perspektivet

Små partier, stora komponenter

Alla partier är små, men de flesta komponenter är ganska stora. Komponenterna har antingen många svetsfogar eller några få långa svetsar. Det betyder att mycket tid frigörs där operatören kan utföra andra uppgifter, till exempel förbereda kommande komponenter. För vissa komponenter använder CoWelder upp till åtta olika program.

”Alla program i CoWelder namnges med komponentens artikelnummer. Det gör det lätt att hitta rätt program och positionera fixturen korrekt. Med den här proceduren minimeras risk att vi gör fel”

Teddy B 400

Teddy Bregnholm

Robotoperatör

Relaterade fallstudier